Общи условия за ползване

Общи условия за ползване, поръчки и закупуване на стоки от интернет магазин за дрехи и обувки KAPERE.com:
Сайтът на KAPERE.com представлява онлайн платформа, в която независими търговци представят и продават своите стоки, като всеки търговец индивидуално приема и изпълнява поръчките получени чрез платформата.

I. Общи разпоредби
Приемането на настоящите Общи условия е задължително, за да можете да използвате услугите на онлайн магазина кapere.com, наричан Сайт.
Приемането им представлява сключване на договор между Вас, наричан по-долу Потребител, и www.kapere.com, наричан по-долу Администратор, на базата, на който имате правото да използвате услугите на Сайта.
Тези условия Ви дават правото да ползвате услугите на Сайта за нетърговски цели.
По своя преценка Администраторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила и са задължителни за всички потребители от момента на публикуването им в сайта на kapere.com. С приемането на настоящите Общи условия, Вие се обвързвате и с последващите възникнали промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

II. Предмет и обхват на общите условия
(1) Настоящите Общи условия са достъпни за всеки посетител, като се публикуват на видно място в www.kapere.com и уреждат:
- условията за ползване на уебсайта www.kapere.com от Потребителите;
- реда, условията и начините за осъществяне на сделки за покупко-продажба между Търговците (Търговски обекти или фирмите продаващи своите стоки в Сайта) и Потребителите на Сайта, както и правата и задълженията им по сключените сделки, сроковете и начините за доставка, плащането им и реда за връщане или замяна на закупените стоки.
(2) Приемането на Общите условия от Потребителите на Сайта е задължително условие за сключването на сделки с регистрираните в сайта Търговци (Търговски обекти) и за осъществяване на доставка на поръчаните стоки. Ако Потребителите не са приели Общите условия, Търговците не са задължени да влизат в правоотношения и да извършва сделки с тях. 
(3) Настоящите Общи условия се приемат чрез маркирането на полето “Прочел съм и съм съгласен с Общите условия за ползване” в рамките на процедурата по регистрация или задаване на поръчка от Потребители и гости на Сайта. 
С поставяне на отметка Потребителят декларира, че е прочел и приема Общите условия, като извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

ІII. Общо описание на сайта и предлаганите услуги
Сайтът представлява електронен магазин с интернет адрес: www.kapere.com, чрез който Потребителите могат да правят онлайн поръчки на стоки и да ги закупуват от регистрираните на Сайта търговски обекти (Търговци). Стоките, предлагани в Сайта от регистрираните Търговци (търговски обекти), са представени на Потребителите със снимки и подробни описания на техните характеристики и цени. 
В сайта могат да бъдат закупени единствено стоките, които могат да бъдат добавяни във виртуалната количка и след това успешно поръчани. Цялата информация относно стоките, тяхната характеристика, размер, цвят, състав, наличност и други се предоставя от производителя или търговеца. Тя е описана в страницата на всеки продукт, както и върху етикета на самия продукт. Онлайн магазинът представя стоката на Търговците (търговските обекти) и НЕ носи отговорност за грешна информация за стоката. Информация за наличност на продукт се предоставя от производителя или Търговеца и Сайтът НЕ носи отговорност при липса на вече поръчан продукт.
Изображенията и снимките на продуктите качени в сайта имат информативен характер, като те описват общите характеристики и вид на продуктите и целят потребителят да добие представа за вида на артикула. Възможно е явно несъответствие на продукта с показаната снимка, за което Сайтът НЕ носи отговорност. Възможно е неосъответствие в прошивката, шевовете на всички артикули (за продукти от Секция Спално Бельо и др.) Чрез Сайта Потребителите могат да се регистрират и създават собствен клиентски профил, подлежащ на редактиране, или да ползват услугите на Сайта като Потребители гости, без да е необходимо създаване на клиентски профил. 
Потребителите могат да извършват плащания във връзка със сключените сделки, като ползват средствата за разплащане, поддържани от Търговците. Те могат да получават актуална информация за нови стоки, както и да изпращат електронни изявления, свързани със сключените сделки. 

На база на сключени договорни отношения с посочените куриерски фирми, доставките на поръчаните и налични стоки се извършва съгласно посочените условия за доставка. Към посочените цени за доставка могат да бъдат начислени допълнителни такси, ако пратката надвишава 5 кг. или ако клиентът желае доставката да бъде с фиксиран час. При наложен платеж към тези цени се начислява комисионна такса от 1.2%, като таксата може да бъде безплатна за клиентите, при изрично посочване на тази информация в секция "Доставка".
Плащането на избраните стоки в онлайн магазин Капере става с наложен платеж (в брой при доставката от куриера), както и по друг начин уточнен с Търговеца.
При поръчки съдържащи един продукт, който е на стойност над 500.00лв (петстотин лева) се изисква задължително плащане по банков път.
При поръчки съдържащи сбор продукти, които са на стойност над 2000.00 лв (две хиляди лева) се изисква задължително плащане по банков път.

Всяка стока, закупена от онлайн магазин за дрехи и обувки Капере, може да бъде заменена или върната с представяне на касова бележка, в рамките на 14 дни от датата на закупуването й.
Стоките, които Потребителите желаят да върнат или заменят трябва да са в отличен първоначален търговски вид, както и да бъдат с оригиналните си етикети. Ако тези условия не са налице и стоката е повредена, то тъговците си запазват правото да не я заменят, съгласно инструкциите и правата за връщане на стоки, предвидени от закона.
Не подлежат на връщане стоки като бельо, бански костюми и ваучери за подаръци!

Условията за връщане важат само за физически лица по Закон за защита на потребителя. Юридическите лица, фирми и др. търговски образования нямат право на връщане и замяна освен в случаите на дефект или увреждане на стоката по вина на продавача.

IV. Регистрация в Сайта
За да има правото да извършва поръчки за закупуване на стоки от Сайта, Потребителят трябва да е попълнил електронната форма за поръчка. При попълването й Потребителят е длъжен да представи вярна информация за своята самоличност и другите изискуеми във формата данни. Потребителят гарантира, че предоставените данни са пълни, верни и точни и при промяната им ще ги актуализира своевременно. 
При попълване на данните си в регистрационната форма (или формата за поръчка) и натискане на бутона “Прочел съм и съм съгласен с Общите условия за ползване”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва безусловно. 
За поръчката потребителят получава имейл на посочения електронен адрес от Потребителя. Създава се клиентски акаунт на Потребителя и възникват договорни отношения между него и Търговеца.
Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на обявените при регистрацията обстоятелства и лични данни. 
В случай, че Търговецът установи неверни данни на свой Потребител, той има право да прекрати изпълнението на поръчката.

V. Ограничаване на отговорността
Всички предлагани от Сайта стоки се базират на данни и информация, получени от Търговците, чиито продукти се предлагат в Сайта. Затова не можем да гарантираме и не носим отговорност, ако поместените данни в Сайта са непълни, неактуални или неверни. 

Сайтът kapere.com не носи отговорност, ако поръчана стока не бъде доставена до Потребителя от съответния Търговец (търговски обект) или доставената стока не е с очакваното качество, поради причини извън контрола на платформата. В тези случаи Потребителят трябва да потърси отговорност и обезщетение директно от съответния Търговец (търговски обект).

Сайтът kapere.com не носи отговорност за последствия и евентуални вреди, които се резултат от непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други причини за достъпа, използването или невъзможносста за достъп до Сайта.

Сайтът или Търговците не се носят отговорност за вреди от публикации, мнения и коментари под продуктите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Потребителите в резултат на подобни. 
В случай на преодоляване на мерките за сигурност и последваща загуба или разпространение на информация, достъп или ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия администраторът на Сайта не носи отговорност.
Сайтът не носи отговорност за вредите и последствията, в случай на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя. При съмнения за проникване в клиентския профил всеки Потребител трябва веднага да подаде сигнал до Сайта или Търговеца.

VI. Конфиденциалност
Сайтът Kapere.com защитава личните данни на Потребителите, предоставени при попълване на електронните форми за регистрация или поръчка. Търговеците предлагащи продукти в Сайта могат да ползват личните данни единствено и само за приемане и изпълнение на поръчки или за връзка с Потребителите при възникнали казуси, свързани с поръчката. Предоставяне на личните данни е възможно, само когато е изискана информация от държавни органи или лица, оправомощени със закон. 

При желание на Потребителя, клиентският му акаунт, заедно с цялата прилежаща информация, може да бъде изтрит от базата данни.
Администраторът предприема съответните мерки за защита на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни. 

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани за целите на събирането на статистическа информация за посещаемост на Сайта, изготвяне на вътрешни анализи и статистики, както и за целите на директния маркетинг на Kapere.com.

Вие давате съгласие да получавате от нас рекламни съобщения на електронната си поща, на мобилните си телефони, пуш-нотификации или известия, публикувани на Платформата. Съгласни сте, че всички споразумения, уведомления, разкривания на информация и друга кореспонденция, която Ви предоставяме по електронен път, ще се считат като да са съставени в писмена форма. В случай в който и да било момент решите, че не желаете да получавате рекламни съобщения на електронната си поща, Вие можете да се отпишете от възможността да получавате такива съобщения, като въведете вашият телефонен номер ( с който сте  регистриран в платформата) като последвате линк kapere.com/otkaz или да изберете линка в съобщението на електронната Ви поща, но моля имайте предвид, че част от тези съобщения са необходими във връзка с осъществяването на нареждане за закупуване/продажба, както и че от такива съобщения не можете да се отпишете, в случай че купувате или продавате.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си да получава търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. 
 

VII. Закупуване

Всички покупки, осъществени на Сайта, са Ваше задължение да закупите артикула, който сте поръчали. Ако сте купувач на артикул и заявката Ви е приета от Търговеца (Продавача), Вие сте длъжни да изпълните условията по сделката с продавача. В случай на продажба на стоки, които са налични за продажба на дребно на пазара, продавачите, ползващи Платформата, сами преценяват дали да сложат обичайна пазарна цена на дребно за продаваните артикули или не. 


VIII. Продажби от Търговци

Като регистриран Търговец в платформата на Сайта, Вие можете да публикувате на нея обяви за продажба на артикули. Вие можете да да предлагате за продажба или извършвате продажби само на артикули, които са в съответствие с приложимото законодателство. Трябва да имате правоспобността да предлагате за продажба или да продавате тези артикули съгласно приложимото законодателство. Крайната цена на артикул включва всички данъци и такси.

Всеки Търговец е задължен добросъвестно да изпълнява получените запитвания и поръчки от Потребителите на сайта, като се стреми да осигури висококачествено обслужване.


IX. Потребителски профил и Задължения във връзка с регистрацията

Когато се регистрирате като член на Платформата от Вас е било или ще бъде изискано да предоставите определена информация, както и да регистрирате потребителско име и парола, за да използвате Платформата.

Във връзка с регистрацията Ви за член на Платформата:

- Давате съгласие да уведомите незабавно Kapere.com за всяка нерегламентирана употреба на Вашата парола и потребителско име или за всяко друго нарушаване на сигурността. При никакви обстоятелства Kapere.com няма да носи отговорност за загуби, пропуснати ползи или каквито и да било други вреди, възникнали в резултат на разкриване от Ваша страна на потребителското Ви име и/или парола.

- Ще предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, така както е посочено в регистрационната форма.

- Вие отговаряте за запазване на поверителността, ограничаване достъпа до и употребата на Вашето потребителско име и парола, като носите отговорност за всяко действие, което се осъществява от Вашия потребителски профил.

Нашата цел е да осигурим достъп до уеб сайта по всяко време, но независимо от това си запазваме правото да прекратим дейността му по всяко време и без предизвестие. Вие приемате, че достъпът до услугите може да бъде нарушен, за да бъдат извършени подобрения по уеб сайта, планирана поддръжка или поради друга външна причина, извън нашия контрол.

X. Допълнителни разпоредби

Възникнали спорове Дружествата се стремят да решават винаги по приятелски начин, а в случай, че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд или онлайн на платформата на ЕС за решаване на спорове между онлайн търговци и потребители.

Орган за решаване на спор с потребител на територията на Република България е Комисия за защита на потребителите по Закон за защита на потребителите гр. София; ул. Врабча 1; ПК 1000; info@kzp.bg ; www.kzp.bg

Платформата на ЕС за решаване на спорове между онлайн търговци и потребители: http://ec.europa.eu/odr